Ly Giấy

Tô Giấy

Dĩa Giấy

Bao Bì Giấy

Phụ Kiện

SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi có nhiều thế mạnh trong lĩnh vực sản xuất ly giấy, phục vụ cho ngành thực phẩm với nhiều mẫu mã phong phú và hiện đại nhất.

Ly giấy 14oz (~400ml)

Ly Giấy 14oz A Cafe

Ly giấy 14oz (~400ml)

Ly Giấy 14oz Si Coffee

Ly giấy 22oz (~610ml)

Ly Giấy 22oz Happy

Ly giấy 16oz (~460ml)

Ly Giấy 16oz Kafein

Ly giấy 16oz (~460ml)

Ly Giấy 16oz BVHP

Ly giấy 16oz (~460ml)

Ly Giấy 16oz Hn Bold

Ly giấy 16oz (~460ml)

Ly Giấy 16oz Tạo Cafe

Ly giấy 22oz (~610ml)

Ly Giấy 22oz Otoke

Ly giấy 14oz (~400ml)

Ly Giấy 14oz Litimix BD

Ly giấy 14oz (~400ml)

Ly Giấy 14oz Startup

Ly giấy 16oz (~460ml)

Ly Giấy 16oz Devaux

Ly giấy 22oz (~610ml)

Ly Giấy 22oz Nâu CF

Ly giấy 16oz (~460ml)

Ly Giấy 16oz Chizu

Ly giấy 16oz (~460ml)

Ly Giấy 16oz Tini World

Ly giấy 16oz (~460ml)

Ly Giấy 16oz Quaffela

Ly giấy 6.5oz (~150ml)

Ly Giấy 6.5oz Trắng

Ly giấy 14oz (~400ml)

Ly Giấy 14oz Hồi Xưa

Ly giấy 12oz (~320ml)

Ly Giấy 12oz Korean

Ly giấy 22oz (~610ml)

Ly Giấy 22oz Lobster

Ly giấy 22oz (~610ml)

Ly Giấy 22oz Hoàng Ty

Ly giấy 22oz (~610ml)

Ly Giấy 22oz Ket Tea

Ly giấy 14oz (~400ml)

Ly Giấy 14oz Coffee

Ly giấy 22oz (~610ml)

Ly Giấy 22oz Bili CF

Ly giấy 9oz (~250ml)

Ly Giấy 9oz Circle

Ly giấy 9oz (~250ml)

Ly Giấy 9oz Cozy

Ly giấy 16oz (~460ml)

Ly Giấy 16oz Casebe

Ly giấy 16oz (~460ml)

Ly Giấy 16oz Mây

Ly giấy 16oz (~460ml)

Ly Giấy 16oz CP Food

Tô Giấy 7oz (~180ml)

Tô Giấy 7oz Ngon

Ly giấy 22oz (~610ml)

Ly Giấy 22oz Mun Tea

Ly giấy 14oz (~400ml)

Ly Giấy 14oz Litimix RM

Ly giấy 16oz (~460ml)

Ly Giấy 16oz Sam Sam

Ly giấy 22oz (~610ml)

Ly Giấy 22oz TeaAmo

Ly giấy 16oz (~460ml)

Ly Giấy 16oz Bà 8

Ly giấy 16oz (~460ml)

Ly Giấy 16oz Milano

Ly giấy 16oz (~460ml)

Ly Giấy 16oz IcsHub

Ly giấy 6.5oz (~150ml)

Ly Giấy 6.5oz Ocela

Ly giấy 14oz (~400ml)

Ly Giấy 14oz Iboss Cafe

Ly giấy 14oz (~400ml)

Ly Giấy 14oz High5

Ly giấy 18oz (~500ml)

Ly Giấy 18oz Tao Cf

Ly giấy 14oz (~400ml)

Ly Giấy 14oz Chicken

Ly giấy 9oz (~250ml)

Ly Giấy 9oz LangBiang

Ly giấy 9oz (~250ml)

Ly Giấy 9oz BIDV

Ly giấy 16oz (~460ml)

Ly Giấy 16oz White Sand

Ly giấy 16oz (~460ml)

Ly Giấy 16oz Cloudy

Ly giấy 16oz (~460ml)

Ly Giấy 16oz Bix Steak

Ly giấy 16oz (~460ml)

Ly Giấy 16oz Fencha

Ly giấy 22oz (~610ml)

Ly Giấy 22oz HD Media

Ly giấy 14oz (~400ml)

Ly Giấy 14oz Litimix DC

Ly giấy 16oz (~460ml)

Ly Giấy 16oz Gà Rán

Ly giấy 16oz (~460ml)

Ly Giấy 16oz Lan Rừng

Ly giấy 22oz (~610ml)

Ly Giấy 22oz Rio

Ly giấy 16oz (~460ml)

Ly Giấy 16oz Cof

Ly giấy 16oz (~460ml)

Ly Giấy 16oz HTV Cafe

Ly giấy 16oz (~460ml)

Ly Giấy 16oz Kettea

Ly giấy 6.5oz (~150ml)

Ly Giấy 6.5oz Cleansui

Ly giấy 14oz (~400ml)

Ly Giấy 14oz Milkafe

Tô Giấy 20oz (~550ml)

Tô Giấy 20oz Bà 8

Ly giấy 14oz (~400ml)

Ly Giấy 14oz Inn Cafe

Ly giấy 9oz (~250ml)

Ly Giấy 9oz Adam CF

Ly giấy 14oz (~400ml)

Ly Giấy 14oz B&W

Ly giấy 16oz (~460ml)

Ly Giấy 16oz Money

Ly giấy 16oz (~460ml)

Ly Giấy 16oz Mr.T

Ly giấy 14oz (~400ml)

Ly Giấy 14oz Bamboo

Ly giấy 22oz (~610ml)

Ly Giấy 22oz Cf 1888

Ly giấy 14oz (~400ml)

Ly Giấy 14oz M coffee

Ly giấy 16oz (~460ml)

Ly Giấy 16oz Relax CF

Ly giấy 16oz (~460ml)

Ly Giấy 16oz Kathy

Ly giấy 14oz (~400ml)

Ly Giấy 14oz Ngon

Ly giấy 16oz (~460ml)

Ly Giấy 16oz Cafe NH

Ly giấy 16oz (~460ml)

Ly Giấy 16oz Happy

Ly giấy 6.5oz (~150ml)

Ly Giấy 6.5oz Sunshine

Ly giấy 16oz (~460ml)

Ly Giấy 16oz In M1

Ly giấy 14oz (~400ml)

Ly Giấy 14oz Si cafe

Ly giấy 14oz (~400ml)

Ly Giấy 14oz Saturday

Ly giấy 22oz (~610ml)

Ly Giấy 22oz Xíu Cafe

Ly giấy 14oz (~400ml)

Ly Giấy 14oz Starling

Ly giấy 9oz (~250ml)

Ly Giấy 9oz LV

Ly giấy 14oz (~400ml)

Ly Giấy 14oz Africa CF

Ly giấy 22oz (~610ml)

Ly Giấy 22oz Layzy

Ly giấy 22oz (~610ml)

Ly Giấy 22oz Ggem

Ly giấy 14oz (~400ml)

Ly Giấy 14oz SG F&B

Ly giấy 16oz (~460ml)

Ly Giấy 16oz Dussman

Ly giấy 22oz (~610ml)

Ly Giấy 22oz Yuho

Ly giấy 14oz (~400ml)

Ly Giấy 14oz Viva Võ

Ly giấy 16oz (~460ml)

Ly Giấy 16oz Cafe SG

Ly giấy 16oz (~460ml)

Ly Giấy 16oz Horu

Ly giấy 6.5oz (~150ml)

Ly Giấy 6.5oz Water

Ly giấy 16oz (~460ml)

Ly Giấy 16oz Eco Coffee

Ly giấy 14oz (~400ml)

Ly Giấy 14oz Sava

Ly giấy 14oz (~400ml)

Ly Giấy 14oz Cacao

Ly giấy 14oz (~400ml)

Ly Giấy 14oz JP

Ly giấy 16oz (~460ml)

Ly Giấy 16oz Love Tea

Ly giấy 14oz (~400ml)

Ly Giấy 14oz Toto

Ly giấy 14oz (~400ml)

Ly Giấy 14oz Roba Cafe

Ly giấy 16oz (~460ml)

Ly Giấy 16oz High5

Ly giấy 22oz (~610ml)

Ly Giấy 22oz Aravina

Ly giấy 22oz (~610ml)

Ly Giấy 22oz Mai Sơn

SẢN PHẨM MỚI

Ly giấy 22oz (~610ml)

Ly Giấy 22oz Aravina

Ly giấy 22oz (~610ml)

Ly Giấy 22oz Layzy

Ly giấy 16oz (~460ml)

Ly Giấy 16oz Fencha

Ly giấy 16oz (~460ml)

Ly Giấy 16oz CP Food

Ly giấy 16oz (~460ml)

Ly Giấy 16oz Tạo Cafe

Ly giấy 6.5oz (~150ml)

Ly Giấy 6.5oz Mozanio

Ly giấy 6.5oz (~150ml)

Ly Giấy 6.5oz APT Tết

Ly giấy 16oz (~460ml)

Ly Giấy 16oz Xíu Cafe

Ly giấy 14oz (~400ml)

Ly Giấy 14oz Bốp Bi

Ly giấy 14oz (~400ml)

Ly Giấy 14oz JP

Ly giấy 22oz (~610ml)

Ly Giấy 22oz Xíu Cafe

Ly giấy 22oz (~610ml)

Ly Giấy 22oz Hoàng Ty

Ly giấy 22oz (~610ml)

Ly Giấy 22oz VMT

Ly giấy 14oz (~400ml)

Ly Giấy 14oz Viva Võ

Ly giấy 14oz (~400ml)

Ly Giấy 14oz Ngon

Ly giấy 16oz (~460ml)

Ly Giấy 16oz Cof

Ly giấy 16oz (~460ml)

Ly Giấy 16oz Bix Steak

Ly giấy 16oz (~460ml)

Ly Giấy 16oz Bà 8

Ly giấy 16oz (~460ml)

Ly Giấy 16oz Chizu

Ly giấy 16oz (~460ml)

Ly Giấy 16oz SuShi

Ly giấy 16oz (~460ml)

Ly Giấy 16oz Ngon Cafe

Ly giấy 16oz (~460ml)

Ly Giấy 16oz Ghim Cafe

Ly giấy 16oz (~460ml)

Ly Giấy 16oz Mây

Ly giấy 16oz (~460ml)

Ly Giấy 16oz Hn Bold

Ly giấy 16oz (~460ml)

Ly Giấy 16oz Hi CF

Ly giấy 16oz (~460ml)

Ly Giấy 16oz Bia HN

Ly giấy 14oz (~400ml)

Ly Giấy 14oz Vivi’s

Ly giấy 14oz (~400ml)

Ly Giấy 14oz Bamboo

Ly giấy 14oz (~400ml)

Ly Giấy 14oz ZiiBii

Ly giấy 14oz (~400ml)

Ly Giấy 14oz Say Yes

Ly giấy 14oz (~400ml)

Ly Giấy 14oz Cacao

Ly giấy 14oz (~400ml)

Ly Giấy 14oz Saturday

Ly giấy 18oz (~500ml)

Ly Giấy 18oz Tao Cf

Ly giấy 22oz (~610ml)

Ly Giấy 22oz Lobster

Ly giấy 22oz (~610ml)

Ly Giấy 22oz Cowboy

Ly giấy 22oz (~610ml)

Ly Giấy 22oz Pink House

Ly giấy 22oz (~610ml)

Ly Giấy 22oz Pasta

Ly giấy 22oz (~610ml)

Ly Giấy 22oz Mr.Bun

Ly giấy 22oz (~610ml)

Ly Giấy 22oz Yuho

Ly giấy 22oz (~610ml)

Ly Giấy 22oz Rio

Ly giấy 22oz (~610ml)

Ly Giấy 22oz TeaAmo

Ly giấy 22oz (~610ml)

Ly Giấy 22oz Nâu CF

Ly giấy 22oz (~610ml)

Ly Giấy 22oz HP

Ly giấy 22oz (~610ml)

Ly Giấy 22oz T-Bike

Ly giấy 22oz (~610ml)

Ly Giấy 22oz Trà Xuân

Ly giấy 22oz (~610ml)

Ly Giấy 22oz Milano

Ly giấy 16oz (~460ml)

Ly Giấy 16oz Cổ Xưa

Ly giấy 16oz (~460ml)

Ly Giấy 16oz High5

Giới thiệu

An  Phát Tín  – Ly Giấy Cao Cấp   chuyên sản xuất ly giấy phục vụ cho ngành thực phẩm và ngành nhà hàng quán caffee, trà sữa … tại TP.HCM. Tiêu chí kinh doanh của An Phát Tín là cung cấp sản phẩm ly giấy chất lượng cao cấp và an toàn với sức khỏe người tiêu dùng từ nguồn nguyên liệu và sản xuất cho đến tay người tiêu dùng, đảm bảo về nguồn gốc xuất xứ, đạt các tiêu chuẩn VSATTP của cơ quan nhà nước …

Công Ty An Phát Tín đã sản xuất ra những sản phẩm ly giấy chất lượng cao nhằm mang tới cho khách hàng những sự lựa chọn tốt nhất. Ly giấy APT 100% làm bằng giấy cao cấp nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc theo dây chuyền hiện đại đảm bảo mang đến cho khách hàng những sản phẩm ly giấy tốt nhất về chất lượng, khả năng giữ nhiệt hiệu quả và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho sức khỏe người sử dụng.

Đến với APT – Ly Giấy Cao Cấp khách hàng sẽ không phải lo về các vấn đề “ Chất Lượng – Giá Thành – ATVSTP ”.   

 

Liên hệ ngay Chat Facebook

Giới thiệu

An  Phát Tín  – Ly Giấy Cao Cấp   chuyên sản xuất ly giấy phục vụ cho ngành thực phẩm và ngành nhà hàng quán caffee, trà sữa … tại TP.HCM. Tiêu chí kinh doanh của An Phát Tín là cung cấp sản phẩm ly giấy chất lượng cao cấp và an toàn với sức khỏe người tiêu dùng từ nguồn nguyên liệu và sản xuất cho đến tay người tiêu dùng, đảm bảo về nguồn gốc xuất xứ, đạt các tiêu chuẩn VSATTP của cơ quan nhà nước …

Công Ty An Phát Tín đã sản xuất ra những sản phẩm ly giấy chất lượng cao nhằm mang tới cho khách hàng những sự lựa chọn tốt nhất. Ly giấy APT 100% làm bằng giấy cao cấp nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc theo dây chuyền hiện đại đảm bảo mang đến cho khách hàng những sản phẩm ly giấy tốt nhất về chất lượng, khả năng giữ nhiệt hiệu quả và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho sức khỏe người sử dụng.

Đến với APT – Ly Giấy Cao Cấp khách hàng sẽ không phải lo về các vấn đề “ Chất Lượng – Giá Thành – ATVSTP ”.   

Liên hệ ngay

Tin tức & Sự Kiện